ALGEMENE VOORWAARDEN

De reservatie is pas geldig na het betalen van het gevraagde voorschot tenzij anders schriftelijk gecommuniceerd. De borg en of het huurgeld dienen betaald te worden voor aanvang van de huurperiode tenzij anders gecommuniceerd. Indien de verhuurder van mening is dat de gehuurde goederen risico lopen door nefaste weersomstandigheden, kan hij de overeenkomst eenzijdig opzeggen. Het gestorte voorschot wordt terugbetaald Er dient steeds een bekwame meerderjarige begeleider aanwezig te zijn.

De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen tijdens de hele huurperiode ( zowel voor vandalisme, diefstal of andere beschadigingen ) en dient de goederen in dezelfde staat terug in te leveren.

De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of andere schadelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde materiaal.

Bij het niet of tijdig leveren of foutieve levering kan er door de huurder geen schadevergoeding gevraagd worden.

De huurder zal de verhuurder bij beschadiging steeds op de hoogte brengen, dit op het momentdat het gebeurt, op het nummer 0473607894.

Bij beschadiging of verlies van de gehuurde goederen is de huurder gehouden tot betaling van de nieuwprijs van de gehuurde goederen aan de verhuurder of de herstelling. De borg zal ingehouden worden.

Indien het gehuurde materiaal niet binnen de afgesproken uren terugggeleverd wordt, zal een extra huurdag aangerekend worden. Indien het materiaal niet binnen de 24u na het verstrijken van het afgesproken tijdstip, retour geleverd wordt, zal er aangifte gedaan worden van diefstal.

De gehuurde goederen mogen niet verder verhuurd worden.

Dream projects blijft ten alle tijden eigenaar van de gehuurde goederen.